כלי פיתוח

אנו מתמקדים באיכות! 

תחומי ההתמחות שלנו מוגדרים, בהם אנו מגיעים לרמה הגבוהה ביותר.

 

סביבות פיתוח

VB.NET, MS Office, MS Access, Web, ASP.NET

 

 

בסיסי נתונים

Oracle, MS SQL,  MS Access