מוצרי מדף

תכנה לניהול מערך אבטחה ארגונית - ממש"ק

 

כיום אנו נמצאים בשלב הסופי של הסבת המערכת לגרסת MS SQL SERVER, גרסא ביתא ב SQL כבר מותקנת אצל לקוחות שונים ועובדת בהצלחה רבה.

 

 המערכת בגרסת SQL אמורה להיות מוכנה בתחילת שנת 2004.