פרטי קשר

H

 כתובת המשרד

 הסדנא 7, רעננה. (ראה מפה)

+

 מען למכתבים

 הגאולה 4, הוד השרון, מיקוד 45272.

(

 טלפון

 09-7464904

7

 פקס

 09-7464910

Â

 דואר אלקטרוני

 info@cygnus.co.il       

ü

 אתר

 www.cygnus.co.il